ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Οικονομική ανάπτυξη των πόλεων-λιμανιών της Κριμαίας, β' μισό του 19ου - αρχές 20ου αιώνα. Ευπατορία, Σεβαστούπολη, Θεοδοσία

Άννα Σιντορένκο

Άννα Σιντορένκο, "Οικονομική ανάπτυξη των πόλεων-λιμανιών της Κριμαίας, β' μισό του 19ου - αρχές 20ου αιώνα. Ευπατορία, Σεβαστούπολη, Θεοδοσία", αδημ. διδ. διατρ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2017

Η διδακτορική διατριβή εξετάζει την οικονομική ανάπτυξη των πόλεων-λιμανιών της Κριμαίας: της Ευπατορίας, της Σεβαστούπολης και της Θεοδοσίας από το δεύτερο μισό του 19ου μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Για αυτό το σκοπό αναλύονται οι μηχανισμοί ένταξης στην παγκόσμια οικονομία· οι πόλεις-λιμάνια εξετάζονται ως εξαγωγικές πύλες σιτηρών της Ρωσικής αυτοκρατορίας στις αναπτυσσόμενες αγορές της Μεσογείου και τις εκβιομηχανιζόμενες αγορές της Δυτικής Ευρώπης κατά το β΄ μισό του 19ου – αρχές 20ου αιώνα. Ταυτοχρόνως η μελέτη πραγματεύεται την συγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη των τριών πόλεων-λιμανιών παράλληλα με την γεωστρατηγική σημασία της χερσονήσου της Κριμαίας για την Ρωσία, καθώς και τον ρόλο τους στο περιφερειακό επίπεδο της Νοτίου Ρωσίας που αποτέλεσε σιτοβολώνα της Ευρώπης κατά τον 19ο αιώνα. Η ανάλυση της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων-λιμανιών της Κριμαίας γίνεται μέσω πέντε θεματικών:  Πρώτον, το λιμάνι ως κεντρικό οργανικό μέρος των μηχανισμών ένταξης στην παγκόσμια αγορά, δεύτερον, τα χερσαία και ναυτιλιακά μεταφορικά δίκτυα, τρίτον, η επίσημη κρατική λιμενική πολιτική και οι λιμενικές υποδομές, τέταρτον, το εξωτερικό εμπόριο και ναυτιλία και πέμπτον, οι επιχειρηματίες. Η μελέτη επιχειρεί να καλύψει ένα μεγάλο βιβλιογραφικό κενό μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση και συνδυασμό ρωσικού, ουκρανικού, αγγλικού και ελληνικού αρχειακού υλικού και αδημοσίευτων πηγών.